Đề thi mẫu môn bảo mật thông tin.

Go down

Đề thi mẫu môn bảo mật thông tin.

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Sat 17 Sep 2011, 3:08 pm

Đề số 1: (2009)
1. Cho máy chạy và dừng luân phiên M được xây dựng từ 3 máy tạo luồng khóa tuyến tính với các chu kì khóa tương ứng là: (các bit được viết từ trái sang phải them chiều tăng của chỉ số)
LFSR1: (10100)
LFSR2: 01(001)
LFSR3: (1001)
a. Hãy tính 20bit đầu tiên của luồng khóa của máy M.
b. Tính giá trị Z100 của luồng khóa.
2. Thực hiện quá trình tính toán theo thuật toán RSA với p=11, q=17, e=13, M=20. Mã hóa thong điệp M và giải mã ngược lại. (Viết rõ quá trình tính toán).
3. Biết Round key thứ 8 của thuật toán AES là: A0 FA FE 17 88 54 2C B1 23 A3 39 39 2A 6B 76 05. Hãy tính 4 byte đầu tiên của Round key 9. Viết rõ quá trình tính toán.
Đề số 2: (2004)
1. Nêu sự khác nhau giữa mã hóa khóa công khai và bí mật.
2. Cho máy chạy và dừng luân phiên A được xây dựng từ 3 máy tạo luồng tuyến tính với cái bit đầu của luồng tương ứng là: (Các bit được viết từ trái sang phải theo chiều tăng của chỉ số)
LFSR1: 1100 0111 0101 1010
LFSR2: 1001 0011 1010 1110
LFSR3: 1101 0101 0000 1101
Hãy tính 16bit đầu tiên của luồng khóa A.
3. Tính 12-1 mod 35 bằng 2 cách: Euclid mở rộng và Euler.
4. Sử dụng thuật toán RSA: p=7, q=11, e=17.
Tính cặp khóa cá nhân, công khai.
Mã hóa M=20 sau đó giải mã.
Đề số 3:
1. Độ dài khóa mã hóa của thuật toán DES là bao nhiêu, tại sao?
2. Cho máy chạy và dừng luân phiên A được xây dựng từ 3 máy tạo luồng tuyến tính với cái bit đầu của luồng tương ứng là: (Các bit được viết từ trái sang phải theo chiều tăng của chỉ số)
LFSR1: 1(0100)
LFSR2: (1011)
LFSR3: 0(1001)
Tính 20 bit đầu tiên của luồng khóa của máy A.
Tính Z200 của luồng khóa máy A
3. Trình bày quá trình RSA với p=7, q=13, e=11
Tính cặp khóa cá nhân công khai.
Mã hóa M=30 và sau đó giải mã.
Đề 4:
1. Nêu các đặc điểm khác nhau của thay thế đơn từ và thay thế đa từ? Cho ví dụ.
2. Vẽ máy tạo khóa tuyến tính, tính chu kì và tính luồng khóa cho máy:
LFSR5 = (5, x+x2+x3+x5) với [z0, z1, z2, z3, z4] = [1, 0, 0, 1, 1]
3. Trong thuật toán DES trước khi đi qua 8 S-boxes dữ liệu mã hóa có giá trị:
(03 2e 1d 1a 26 3c 18 29)
Hãy tính giá trị dữ liệu sau khi đi qua các S- boxes.
4. Trình bày bản chất và ứng dụng của các khóa trong nghi thức xác thực Kerberos 4.
Đề 5:
1. Cho máy chạy và dừng luân phiên A được xây dựng từ 3 máy tạo luồng tuyến tính với cái bit đầu của luồng tương ứng là: (Các bit được viết từ trái sang phải theo chiều tăng của chỉ số)
LFSR1: 1(101 0110)
LFSR2: (010 0011)
LFSR3: 0(1001 0101 0000)
Tính 16 bit đầu tiên của luồng khóa của máy A.
Tính Z100 của luồng khóa máy A
2. Thực hiện quá trình tính toán theo RSA: p=11, q=11, e=7, M=20. Mã hóa thong điệp M và giải mã.
3. Cho khóa 64 bit của thuật toán DES 52 5a 57 67 6a 56 67 6a. Hãy tạo khóa K1 cho vòng tính toán thứ nhất.
Đề 6:
1. Cho máy chạy và dừng luân phiên A được xây dựng từ 3 máy tạo luồng tuyến tính với cái bit đầu của luồng tương ứng là: (Các bit được viết từ trái sang phải theo chiều tăng của chỉ số)
LFSR1: 1(101 0110)
LFSR2: (010 0011)
LFSR3: 0(1001 0101 0000)
Tính 16 bit đầu tiên của luồng khóa của máy A.
2. Trong thuật toán DES trước khi đi qua 8 S-boxes dữ liệu mã hóa có giá trị:
(03 2e 1d 1a 26 3c 18 29)
Hãy tính giá trị dữ liệu sau khi đi qua các S- boxes.
3. Thực hiện quá trình tính toán theo thuật toán RSA: p=13, q=11, e=7, M=30. Mã hóa thong điệp M và giải mã.

Bạn nào giải được thì giải và gửi lại forum cho moi người tham khảo nha. Thanks


nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Đề thi mẫu môn bảo mật thông tin.

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Wed 19 Oct 2011, 7:56 am


Đáp Án:
ĐỀ SỐ 1- BÀI SỐ 1
a) 01011011101101110110
b) tính z100
Z100=b40 + c59 = 1+ 1= 0

ĐỀ SỐ 1- BÀI SỐ 2:
N=187, phi(N)=160, d=37
Ku=(13,187), Kr=(37,11,17)
Mã hoá C=80
Giải mã M'=20.

ĐỀ SỐ 1- BÀI SỐ 3:
TEMP=W[35]=2A6B7605
SAU ROTWORD =6B76052A
SAU SUBWORD = 7F386BE5
RCON[9]=1B000000
SAU XOR = 64386BE5
W[32]=A0FAFE17
W[36]=C4C295F2
-------------------
ĐỀ SỐ 2-BÀI SỐ 2:
16 bit đầu tiên: 1011001011011001

ĐỀ SỐ 2-BÀI SỐ 3:
Kết quả : 3

ĐỀ SỐ 2-BÀI SỐ 4:
N=777, phi(N)=60, d=53
Ku=(17,77), Kr=(53,7,11)
Mã hoá C=48
Giải mã M'=20.
------------------
ĐỀ SỐ 3-BÀI SỐ 2:
20 bit dau tiên: 11010010011100011011
Z200=b50+c149=1+1=0

ĐỀ SỐ 3-BÀI SỐ 3:
N=91, phi(N)=72, d=59
Ku=(11,91), Kr=(59,7,13)
Mã hoá C=88
Giải mã M'=30.
-------------------
ĐỀ SỐ 5-BÀI SỐ 1:
16 bit đầu: 0110111011101010
Z100=b57+c42=1+1=0

ĐỀ SỐ 5-BÀI SỐ 2:
Cho: p=11, q=11, e=7, M=20.
Làm không được
----------------------
ĐỀ SỐ 4-BÀI SỐ 2:
LFSR-5=(5,x+x^2+x^3+x^5) với [z0,z1,z2,z3,z4]=[1,0,0,1,1]
- Luồng khoá: (100 1110)
- Chu kỳ = 7.
----------------------
ĐỀ SỐ 6 - BÀI SỐ 3:
N=143, phi(N)=120, d=103
Ku=(7,143), Kr=(103,13,11)
Mã hoá C=134
Giải mã M'=30.nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết