Một số bài tập SQL server 2005 (tham khảo)

Go down

Một số bài tập SQL server 2005 (tham khảo)

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Tue 18 Oct 2011, 2:51 pm

--BT1. tìm tên người quản lý và tổng số nhân viên mà người đó quản lý
Create proc [dbo].[BT1]
as
SELECT NV.HoNV + ' ' + NV.Tenlot + ' ' + NV.TenNV AS QuanLy, COUNT(NV.TenNV) AS SoNVQL
FROM dbo.NHANVIEN INNER JOIN
dbo.NHANVIEN AS NV ON dbo.NHANVIEN.MaNQL = NV.MaNV
GROUP BY NV.HoNV + ' ' + NV.Tenlot + ' ' + NV.TenNV, NV.TenNV

--BT2. Tính tổng số nhân viên
Create proc [dbo].[BT2]
as
SELECT count(MaNV) as TongSoNV
FROM NHANVIEN

--BT3. Tìm tổng số nhân viên trong 1 phòng tạo trước. Tên phòng nhập từ bàn phím
Create proc [dbo].[BT3]
@Bien int
as
SELECT dbo.PHONGBAN.TenPB as TenPhong, count(dbo.NHANVIEN.Phong) as SoNV
FROM dbo.NHANVIEN INNER JOIN dbo.PHONGBAN ON
dbo.NHANVIEN.Phong=dbo.PHONGBAN.MaPB
group by dbo.PHONGBAN.TenPB,dbo.NHANVIEN.Phong
HAVING (dbo.NHANVIEN.Phong = @Bien)

--BT4. Tìm tổng số nhân viên có lương lơn hơn lương của phòng nhập từ bàn phím
Create proc [dbo].[BT4]
@Luong real,
@Phong int

as

SELECT COUNT(dbo.NHANVIEN.Phong) AS SoNV
FROM dbo.NHANVIEN INNER JOIN
dbo.PHONGBAN ON dbo.NHANVIEN.Phong = dbo.PHONGBAN.MaPB
WHERE (dbo.NHANVIEN.Luong > @Luong)
GROUP BY dbo.NHANVIEN.Phong
HAVING (dbo.NHANVIEN.Phong = @Phong)

nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết